Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanka, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w oparciu o podstawy programowe.
 
Realizując cele Przedszkole w szczególności:
 
  • Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
  • Wspomaga indywidualny rowój dziecka.
  • Tworzy warunki do wielostronnego, intensywnego uczestnictwa dzieci w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
  • Organizuje różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjne.
  • Utrzymuje prozdrowotne warunki wychowania i nauczania stosowne do możliwości psychofizycznych wychowanków.
  • Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśrod dzieci oraz kształtuje wlaściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
  • Tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające nabywaniu dojrzałości i gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
  • Kształtuje postawę patriotyczną, poprzez budzenie poczucia tożsamości narodowej i przynależności państwowej.
  • Przedszkole uznaje prawo do religijnego wychowania dzieci na życzenie rodziców organizuje naukę religii. Zajęcia odbywają się dla dzieci 6- letnich, dwa razy w tygodniu po 30 minut. Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii, mają zapewnioną opiekę wychowawczą.
  • Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole. 

Data publikacji: 16.10.2018 (15:06)Data aktualizacji: 16.10.2018 (15:06)
Osoba publikująca: Teresa RycakOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 1384
16 paź 2018 (15:06)Teresa Rycak»Oferta edukacyjna
16 paź 2018 (15:06)Teresa Rycak»Archiwum